Kaam kaam kaam

Post Reply
Umme Fatimah
Posts: 41
Joined: Thu May 04, 2017 8:00 pm

Kaam kaam kaam

Post by Umme Fatimah » Thu May 04, 2017 8:19 pm

Kaam kaam kaam

User avatar
Aurangzeb
Posts: 29
Joined: Wed May 03, 2017 5:52 am

Re: Kaam kaam kaam

Post by Aurangzeb » Fri May 05, 2017 1:37 am

:lol: LOL

User avatar
Aurangzeb
Posts: 29
Joined: Wed May 03, 2017 5:52 am

Re: Kaam kaam kaam

Post by Aurangzeb » Sun May 07, 2017 10:55 pm

yeh almia to har jaga hai... maan baap bachon se kehtay hain ke paRho, yeh nahi btatay ke kya paRho!

User avatar
Aurangzeb
Posts: 29
Joined: Wed May 03, 2017 5:52 am

Re: Kaam kaam kaam

Post by Aurangzeb » Sun May 07, 2017 10:55 pm

:P

Post Reply